Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego

ul. Poleska 42

Kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, zatroskany o dobro duchowe wiernych, przyczynił się do powstania w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego. Posługiwał tu od 1955 roku aż do swej śmierci. Zainspirował Siostry Misjonarki Świętej Rodziny do rozbudowy kaplicy. Wprowadził codzienne nabożeństwa, głosił słowo Boże, spowiadał. Gromadził wokół siebie czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Postać starszego, idącego powoli, skupionego kapłana wpisała się w pamięć wiernych uczestniczących w nabożeństwach w kaplicy, a także mieszkańców, których spotykał na swej drodze do domu przy ul. Złotej.

Na początku lat 70., gdy potrzebował już opieki z racji na wiek, zamieszkał tu na stałe w pokoju, który udostępniły mu Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Do ostatnich dni, nieraz z wielkim już trudem, posługiwał w kaplicy i pracował w domu, przygotowując ostatnie publikacje dotyczące Miłosierdzia Bożego. Tu odszedł do Pana w opinii świętości, dnia 15 lutego 1975 roku.


Kierujemy się w stronę ronda św. Faustyny Kowalskiej. Wchodzimy na ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wiedzie ona do sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej 1, które wieńczy ten szlak pielgrzymi.

Trasa liczy 850 m. Czas przejścia ok. 9 min.