Archikatedra Białostocka

pl. Jana Pawła II

Archikatedra Białostocka

Kościół farny był miejscem szczególnie bliskim ks. Michałowi Sopoćce. Wielokrotnie sprawował tu Eucharystię, głosił słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej i uczestniczył w nabożeństwach. U schyłku życia został kanonikiem gremialnym istniejącej przy bazylice Kapituły Metropolitalnej.

W katedrze, staraniem ks. Michała został zawieszony w 1973 roku obraz Jezusa Miłosiernego, cieszący się uwielbieniem u czcicieli Miłosierdzia Bożego.

W przylegającym do katedry starym kościele farnym ks. M. Sopoćko w latach 1951-1969 organizował i prowadził wykłady z wiedzy religijnej dla świeckich.


Z bazyliki archikatedralnej, przecinając ul. Legionową przechodząc obok pałacu Branickich wchodzimy na ul. A. Mickiewicza. Doprowadzi nas ona do ul. E. Orzeszkowej, gdzie znajduje się Dom Sióstr Pasterzanek.

Trasa liczy 1150 m. Czas przejścia ok. 15 min.