Kościół św. Rocha

ul. Ks. Abramowicza 1

Kościół św. Rocha

Początek szlaku

W kościele św. Rocha ks. Michał Sopoćko wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach religijnych diecezji i miasta Białegostoku. Służył także pomocą w pracy duszpasterskiej.

Jako wykładowca katechetyki w Seminarium Duchownym przybywał do tutejszej parafii z alumnami na hospitacje i próbne katechezy. Na tym polu współpracował z długoletnim duszpasterzem i oddanym katechetą tutejszej parafii, ks. Edwardem Kisielem, później pierwszym Metropolitą Białostockim.


Z kościoła św. Rocha, ul. Lipową i przez Rynek Kościuszki - główny trakt miejski - mijając po drodze prawosławną katedrę pw. św. Mikołaja oraz dawny ratusz miejski zmierzamy do archikatedry białostockiej.

Trasa liczy 1200 m. Czas przejścia ok. 16. min.